top of page

Referanse

Statens Vegvesen / E134 Damåsen-Saggrenda - Nettpartner AS

ViaMatic AS underentreprenør til Nettpartner fra mars 2019 – ikke ferdigstillt

Utførte oppgaver:

 • 17 Tekniske bygg

 • 2stk 2-veis tunneler + 2stk 1-løps tunneler (tot 12km anleggsområde)

 • Anleggsledelse

 • Prosjektering

 • Tekniske løsninger, sammenstilling elektriske systemer

 • Deltagelse byggemøter med kunde

  Referanse: Leif Nøsterud v. Nettpartner

 

Statens Vegvesen / Ekebergtunnelen / EnergyOptimal AS v. Mesta Elektro AS

ViaMatic AS underentreprenør til EnergyOptimal AS v. Mesta Elektro AS i perioden Januar 2018 – mars 2019

Utførte oppgaver:

 • Montering av LED-stripe

 • Kobling av forsyningsbokser

 • Feilretting og feilsøk

 • Div tunnelinstalasjoner

  Referanse: Janicke Groseth v. EnergyOptimal AS. Morten Groseth v. EnergyOptimal AS. Matias Line v. Mesta Elektro AS

 

Statens Vegvesen / Bjørnegaardtunnelen Sandvika / Infratek Norge AS (Omexom)

ViaMatic AS underentreprenør til Infratek Norge AS i perioden Januar 2018 - Ikke ferdigstillt

Uførte oppgaver:

 • Anleggsledelse / Prosjektingenjør

 • Byggmøter, arbeidledelse og planlegging

 • Samordning mot SRO og hovedentreprenør

 • Oppbygg av 3stk tavlerom samt driftsettelse

 • UPS kobling samt driftsettelse

 • Lagt underlag på ledelys kobling samt driftsettelse

 • Vifter, lys,SSA etc. - kobling og driftsettelse

 • Sluttkontroll og kvalitetsjekk

  Referanse: Pål Henrik Nærø v. Infratek Norge. Morten Evjebråten v. Infratek Norge.

Statens Vegvesen / Tåsentunnelen rehab Oslo / Scanmatic Elektro AS

ViaMatic AS underentreprenør til Scanmatic Elektro AS i perioden Juni 2017 - Februar 2018.

Utførte oppgaver:

 • Anleggsledelse daganlegg

 • Byggmøter, arbeidledelse og planlegging

 • Igangkjøring/justering SRO-styring, trafikkregulerings utstyr og ITV .

 • Koblingarbeider i tekniske hus.

 • Igangkjøring av anlegget.

  Referanse: Kim Holteberg v. Scanmatic Elektro. Ole Jørgensen v. Scanmatic. Ken Robert v. PEAB.

Statens Vegvesen / Nordbytunnelen Vinterbro / Infratek Norge AS (Omexom)

ViaMatic AS underentreprenør til Infratek Norge AS i perioden Januar 2017 – August 2017

Uførte oppgaver:

 • Montering 9stk nye kamera punker med overføring over fibersystem til VTS.

 • Montering og kobling av over 100 kjørefeltsignaler og ca 40 LED- fargrenseskilter.

 • Kobling av 15stk styreskap.

 • Driftsetting av anlegg mot Siemens lokale styresystem

 • Prosjektledelse i sluttfasen av prosjektet (pga ordinarie prosjektleder

  sluttet sin stilling)
  Referanse: Robin Bandlien v. Infratek Norge.

Jernbaneverket Holm-Nykirke / Eltel Networks Rail & Road (Rail AS)

ViaMatic AS underentreprenør til Eltel Networks i perioden Juni-Desember 2016.

Utførte oppgaver:

 • Igangkjøring/justering SRO-styring, Nødlys, vifter og lys.

 • Levering av brannutstyr og førstehjelpsutstyr til tekniske hus.

 • SAT av anlegget. • Arbeidsledelse

  Referanse: Vegard Isaksen v. Eltel Networks. Tor Johansen v. Eltel Networks. Anders Schulstad v. Jernbaneverket.

Statens Vegvesen Oslo / Oslo Kommune / Swarco AS

ViaMatic AS underentreprenør til Swarco AS i perioden Juni-November 2016.

Utførte oppgaver:

 • Rehabilitering Lyskryss, demontering og nymontering av komplett anlegg.

 • Bytte av kabler.

 • Igangkjøring og test

  Referanse: Lars v. Swarco

  Statens Vegvesen Smestadtunnelen / NRC / Catena

  ViaMatic AS underentreprenør til NRC via Catena AS Mai 2016. Utførte oppgaver:

 • Bytte av nødtelefonskap i tunnelen.

 • Driftsetting / Test til vegtrafikksentralen

  Referanse: Odd Wiik, Inge Saltvoll v. Catena AS

 

Service / Installasjon / Kahn Elektro AS

ViaMatic AS er en underentreprenør til Kahn Elektro siden April 2016. Utførte oppgaver:

 • Nyinstallasjon bolig / kontorer

 • Rehabilitering bolig / kontorer

 • Forsikrings oppdrag

 • Utelys Tomter stasjon

  Referanse: Andreas Kahn v. Kahn Elektro

  Statens Vegvesen Ryfast prosjektet

  ViaMatic AS konsulent arbeid for utenlandsk kunde. Utførte oppgaver:

 • Gjennomgang av krav til utstyr / materiell i prosjektet.

 • Rapport om norsk standard, håndbøkene til Statens Vegvesen og

  spesielle krav i oppdraget.

 • Finne samarbeids partners i Norge.

  Referanse: Konfidensielt

bottom of page