top of page

Om ViaMatic AS

ViaMatic AS startet for fullt i begynnelsen av april 2016 med Michael Andresen og Henrik Pettersen.

Idag er vi 5 ansatte totalt og holder til i Drøbak og tar oppdrag i hele Norge.

 

Ledelsen

Daglig leder er Michael født 1983. Michael er utdannet elektriker og jobbet innen elektro i 20år.

 

Elektro- og Ekominstallatør / Styretsleder er Henrik født 1985. Henrik er utdannet elektriker med teknisk fagskole og har jobbet innen elektro i nermere 20år.

Ansatte

Anleggsleder er Stefan født 1986. Stefan er utdannet elektriker og har jobbet innen elektro i nermere 20år.

Basmontør/Elektriker er Anders født 1969. Anders er utdannet elektrikerog har jobbet innen elektro i nermere 35år.

Elektriker er Kjell født 1954. Kjell er utdannet elektriker og har jobbet innen elektro i nermere 50år.

 

Michael Andresen

Har jobbet med kontrakter for Statens Vegvesen siden 2008 og har drevet med SRO, ITV, pumper, lys mm som tilhører dette.

Har jobbet seg opp fra montør til prosjektleder for disse kontraktene.

Oppdrag gjennom ViaMatic:

 • E134 Damåsen-Saggrenda (Statens Vegvesen) for Nettpartner - Anleggsleder/Prosjektering/Sluttdokumentasjon

 • E16 Bjørnegaard/Wøyenenga (Statens Vegvesen) for Infratek Norge (Omexom) - Anleggsleder/Prosjektering

 • Ring3 Oslo Tåsentunnelen (Statens Vegvesen) for Scanmatic Elektro - Anleggsleder

 • E6 Nordbytunnelen (forprosjekt) for Infratek Norge (Omexom) - Utførende/Driftsettelse

 • Holm-Nykirke Holmestrandtunnelen (Jernbane) for Eltel Networks Rail & Road (Rail AS) - Konsulent SRO/Driftsetelse

 • Signalanlegg/Lyskryss i Oslo for Swarco - Utførende

 

Blant annet jobbet med (for andre bedrifter):

 • Wøyen-tunnelene i Sandvika (bas) 

 • Festningstunnelen rehab (igangkjøring)

 • Nøstvedt tunnelen (igangkjøring)

 • D/V Oslo, Akershus og Drammen (driftsleder) 

 • D/V Oslo og Østfold (anleggsleder/prosjektleder) 

 • Svinesund Kontrollstasjon syd (anleggsleder/økonomi) 

 • Svinesund Kontrollstasjon Nord rehab (prosjektleder/anleggsleder)

 

 

For mer info se Michaels Linkedin profil: 

https://no.linkedin.com/in/michael-andresen-746815ab

Henrik Pettersen

Har jobbet med kontrakter for Statens Vegvesen siden 2013 og har drevet med SRO, ITV, pumper, lys mm som tilhører dette.

Har jobbet seg opp fra montør til anleggsleder og prosjekterende for disse kontraktene.

Har drevet som prosjektleder fra tidligere.

 

Oppdrag gjennom ViaMatic:

 • Høyspentanlegg/kabeltrekking (Hafslund) for Los Cabel Solution - Utførende/Anleggsleder

 • E16 Bjørnegaard/Wøyenenga (Statens Vegvesen) for Infratek Norge (Omexom) - Anleggsleder/Prosjektering/Sluttdokumentasjon 

 • Ring3 Oslo Tåsentunnelen (Statens Vegvesen) for Scanmatic Elektro - Utførende Tekniskbygg

 • E6 Nordbytunnelen forprosjekt (Statens Vegvesen) for Infratek Norge (Omexom) - Utførende/Driftsettelse

 • Holm-Nykirke Holmestrandtunnelen (Jernbane) for Eltel Networks Rail & Road (Rail AS) - Konsulent Ledelys/Driftsetelse

 • Signalanlegg/Lyskryss i Oslo for Swarco - Utførende

Bland annet jobbet med (for andre bedrifter):

 • D/V Østfold (anleggsleder)

 • Svinesund Kontrollstasjon syd (anleggsleder)

 • Svinesund Kontrollstasjon Nord rehab (anleggsleder)

 • Løren-tunnelen (felt ingeniør) 

 

 

 

For mer info se Henriks Linkedin profil: 

https://no.linkedin.com/in/henrik-pettersen-48191872

bottom of page