top of page

HMS/KS

HMS - Helse Miljø og Sikerhet

ViaMatics HMS blir oppdatert og fulgt opp av Michael Andresen som har kurs i HMS-styring. I den daglige driften har alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere et ansvar å følge opp Helse, Miljø og Sikkerhet slik at vi ivaretar kvaliteten gjennom hele leveransekjeden. HMS systemet revideres årlig i selskapet. I trå med dette så har ViaMatic hjertestarter, 2stk 6kg brannslukkere og førstehjelpsutstyr ink. øyeskyll og branngel.

Fremtidsrettet

Ved å være fremtidsrettet vil vi hele tiden være i utvikling for å kunne tilby våre kunder ny teknologi og løsninger for å være en ledende aktør for fremtiden.

Utvikling

Selskapet har som mål å være faglig oppdatert til enhver tid for å kunne levere våre kunder den nyeste teknologi. Gjennom løsningsorienterte medarbeidere vil vi hele tiden ha fokus på utvikling av selskapet.

 

HMS målsetninger for ViaMatic

  • ViaMatic skal styres i tråd med gjeldende HMS, Forskrifter og lovgivning

  • Trivsel for alle medarbeidere i sentrum

  • Forebygge mot personskader gjennom kompetanse

  • Lavest mulig sykefravær

KS - Kvalitet systemer

Kvalitetssystemet i ViaMatic består av de rutiner og instrukser som må foreligge for å opprettholde sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen. Det er Henrik Pettersen som er utpekt til KS-ansvarlig og har ansvaret for at dette systemet holdes oppdatert. Systemet består av rutiner og instrukser som oppdateres årlig av selskapets ledelse. 

 

Systemet deles med de ansatte gjennom Dropbox som alle har tilgang til på personlige PC og mobiltelefon.

 

Vi bruker også en mobilapp som heter HSEQ for innmeldinger av rutiner, instrukser og RUHér.

 

Kvalitetsmål

ViaMatic jobber etter et kvalitetsmål som sier at vi skal:

  • Utføre jobber sikkert

  • Unngå skader

  • Unngå kundeklager

  • Rett kompetanse på rett plass

  • Beste mulige leveranse

bottom of page